Onze aanpak


Florencius huiswerkbegeleiding gaat uit van de holistische benadering. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de ontwikkeling van de SQ (spirituele intelligentie), IQ (cognitieve intelligentie), EQ (emotionele intelligentie) en FQ (fysieke intelligentie). We gaan uit van de kwaliteiten van en het positieve in de leerling. Leerlingen ontwikkelen zich tenslotte beter als zij succesvol zijn. Hierbij bepalen we samen met de leerling waar kansen liggen en wat hij/zij nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.Op deze pagina: Aandacht | Coach | Noodhulplijn | School | Bekwame specialisten | Bijlessen en trainingen | Toetsweektraining | Ontspanning | Eten en drinken

Aandacht


Bij Florencius huiswerkbegeleiding garanderen wij één begeleider op maximaal vier leerlingen. Iedere leerling krijgt op deze manier voldoende aandacht om zijn of haar talent te ontplooien. Tijdens het leren kunnen leerlingen hulp inroepen van de aanwezige vakgerichte begeleiders. Voordat een leerling naar huis gaat is al het leerwerk voor die dag overhoord en is nagekeken of al het maakwerk is gedaan. Zo is het huiswerk af als de leerling naar huis gaat.

Coach


Iedere leerling bij Florencius huiswerkbegeleiding heeft een eigen coach die weet wat er speelt. Niet alleen of een leerling goed is in talen of juist een voorkeur heeft voor exacte vakken, maar ook of hij of zij moeite heeft met het maken van planningen of snel is afgeleid. Door leerlingen veel aandacht te geven en bij instructie gebruik te maken van voorbeelden die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling wordt een positieve sfeer gecreëerd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een goede sfeer essentieel is voor leerprestaties.

De coach onderhoudt daarnaast intensief contact met de locatiemanager en zorgt ervoor dat het hele team op de hoogte van de ontwikkelen van zijn of haar leerling. Iedere zes of zeven weken ontvangen ouders een update van de stand van zaken; over behaalde cijfers, maar ook bijvoorbeeld over tussentijdse afspraken die zijn gemaakt met een leerling naar aanleiding van de doelen en de persoonlijke leervoorkeuren.

Noodhulplijn


Alle toetsen worden voorbereid en overhoord van te voren. Mocht er echter in het weekend tóch nog behoefte zijn om een docent iets te vragen over de toets stof dan is er de noodhulplijn. Onze leerlingen kunnen dan bellen of appen met één van onze docenten om de laatste vragen te kunnen stellen.

School


Bij Florencius huiswerkbegeleiding zorgen we voor nauwe contacten met de school van de leerling zodat we weten wat er speelt. Zo vormen wij samen één team waarin het kind centraal staat.

Bekwame specialisten


Een enthousiast en ervaren team staat voor de leerlingen en hun ouders klaar. De leerlingen worden begeleid door ervaren masterstudenten of 1e graad (vak)docenten uit het voortgezet onderwijs die gespecialiseerd zijn in alfa- of bètavakken. Florencius huiswerkbegeleiding streeft ernaar om de beste huiswerkbegeleiding te geven in de omgeving.

Bijlessen en trainingen


Bij Florencius huiswerkbegeleiding is het mogelijk om voor ieder vak (individueel) bijles te volgen. Dit is bijvoorbeeld aan te raden als uw zoon of dochter om wat voor reden dan ook een achterstand heeft opgelopen, of moeite heeft met een specifiek vak. Het is belangrijk om dat specifieke vak dan tijdig bij te spijkeren, zeker als het om een kernvak gaat, zoals wiskunde, Engels of Nederlands.

Wilt u meer weten over de bijles mogelijkheden? Neem dan contact op om een afspraak te maken.

Toetsweektraining


In het VO krijgen leerlingen vaak al in de brugklas te maken met toetsweken. Toetsweken zijn weken waarin voor alle vakken proefwerken worden afgenomen. De toetsweektraining van Florencius huiswerkbegeleiding bereidt leerlingen voor op deze weken.

Tijdens de toetsweektraining begeleiden wij uw zoon of dochter zowel in de weken voorafgaand aan de toetsweek als in de toetsweek zelf. In de weken voorafgaand aan de toetsweek nemen onze docenten de stof door met uw zoon of dochter. Tijdens de toetsweek zelf vangen wij de kinderen op en bereiden we ze voor op de toets van de volgende dag.

Wilt u meer weten over onze toetsweektraining? Neem dan contact op om een afspraak te maken.

Geen centrale eindexamens voor middelbare scholieren

 

Zoals jullie weten, gaan de centrale eindexamens voor middelbare scholieren niet door. Een ingrijpende gebeurtenis. Scholen zullen op basis van de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen zijn geslaagd of niet.

 

Moet je nog een laatste schoolexamen doen? Ga dan met een zelfverzekerd gevoel deze examens tegemoet!

 

Florencius Huiswerkbegeleiding biedt eindexamenleerlingen bij hun voorbereiding op hun laatste schoolexamens:

  • de beste individuele hulp
  • voor alle vakken vmbo, havo en vwo/gymnasium
  • digitaal
  • 1-op-1 met de beste docenten
  • voor slechts €69,- per 1,5 uur

 

Voor meer informatie of voor het inplannen van een bijles, bel Hugo Kranenburg (06-487 875 35) of stuur een mail naar h.kranenburg@florencius.nl

Ontspanning


In overleg met de begeleiders kunnen leerlingen voor, tijdens en na het huiswerk even ontspannen in de loungeruimte. Hier kunnen ze spelletjes spelen of muziek luisteren. Bij mooi weer is even buiten chillen ook mogelijk. Behalve dat het ontspannen is, kunnen de leerlingen zo ook hun hoofd leegmaken waardoor er effectiever geleerd kan worden.

Eten en drinken


De leerlingen krijgen drinken, een broodje en fruit naar behoefte. Bovendien kan er elke dag tegen een vaste prijs een lekkere en gezonde warme maaltijd gegeten worden.

Benieuwd naar Florencius huiswerkbegeleiding?
Kom kennismaken

neem contact op