Basisschool leerlingen


In het reguliere basisonderwijs is het niet altijd mogelijk om leerlingen individueel te begeleiden en hen extra te ondersteunen in vakken die ze moeilijk vinden. De klassen zijn vaak vol en het ontbreekt vaak simpelweg aan tijd om kinderen goed te begeleiden.


Florencius huiswerkbegeleiding biedt een aantal mogelijkheden om basisschoolleerlingen te ondersteunen. Hetzij bij specifieke (struikel)vakken, ter voorbereiding van de Cito-toets of bij de vaak (grote) stap naar het voortgezet onderwijs. Dit doen we in nauwe samenwerking met Florencius basisschool.


Op deze pagina: Bijles | Cito-trainingen | VO voorbereiding

Bijles


Bij Florencius huiswerkbegeleiding is het mogelijk om uw zoon of dochter met behulp van bijles in één of meerdere basisschoolvakken bij te spijkeren. Zo kan hij of zij het tempo in de klas weer goed volgen.

Wilt u meer weten over bijlesmogelijkheden voor basisschoolleerlingen? Neem dan contact op om een afspraak te maken.

Cito-trainigen


Florencius huiswerkbegeleiding biedt trainingen aan om kinderen (individueel of in kleine groepen) voor te bereiden op de entree- en/of eindtoets van Cito. Door aan deze Cito-training deel te nemen krijgt uw zoon of dochter meer zekerheid bij het maken van deze toetsen.

Wilt u meer weten over de Cito-training? Neem dan contact op om een afspraak te maken.

VO voorbereiding


De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is één van de grootste veranderingen voor kinderen. Florencius huiswerkbegeleiding biedt leerlingen in het basisonderwijs verschillende begeleidingsmogelijkheden. Hij of zij kan dan vanuit zijn of haar vertrouwde, veilige omgeving de eerste ervaringen opdoen met plannen en organiseren, agendabeheer, het maken van huiswerk en kennis maken met nieuwe vakken.

Tijdens de voorbereiding brugklas voor 8e-groepers maken leerlingen zowel individueel als in kleine groepjes kennis met vakken en technieken die ze in de brugklas tegen gaan komen en nodig gaan hebben. Het is ook mogelijk om tijdens deze begeleiding eventuele achterstanden op het gebied van taal en rekenen in te halen. Zo beheerst uw zoon of dochter alle basisstof wanneer hij of zij begint aan de brugklas.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw zoon of dochter voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs? Neem dan contact op om een afspraak te maken.

Benieuwd naar Florencius huiswerkbegeleiding?
Kom kennismaken

neem contact op