Overzicht van onze tarieven 2019/2020

Huiswerkbegeleiding

De tarieven voor huiswerkbegeleiding bedragen als volgt. Een contract wordt in beginsel aangegaan voor één schooljaar (tien maanden) en kan opgezegd worden per kalendermaand.

2 dagen/week*
3 dagen/week
4 dagen/week
5 dagen/week

€ 490,-/ maand
€ 620,- / maand
€ 680,- / maand
€ 740,- / maand

* Twee dagen per week huiswerkbegeleiding kan alleen in uitzonderingsgevallen en in overleg met Florencius huiswerkbegeleiding.

Gereduceerd tarief

Leerlingen komen in aanmerking voor een gereduceerd tarief als zij minimaal één jaar onderwijs hebben genoten op Florencius basisschool en in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs zitten. Ook komen leerlingen voor korting in aanmerking als zij het tweede kind uit hetzelfde gezin zijn dat bij Florencius huiswerkbegeleiding wordt aangemeld. Per gezin heeft maximaal 1 kind recht op korting.

2 dagen / week*
3 dagen / week
4 dagen / week
5 dagen / week

€ 490,- / maand
€ 545,-/ maand
€ 605,-/ maand
€ 665,-/ maand

* Twee dagen per week huiswerkbegeleiding kan alleen in uitzonderingsgevallen en in overleg met Florencius huiswerkbegeleiding.

Bijlessen en trainingen

De kosten voor bijles of training bedragen € 60,- per uur. Eventueel zijn verkorte lessen à drie kwartier ook mogelijk. Kosten hiervoor bedragen € 45,- per uur. Kosten voor de toetsweektraining bedragen € 620,-. Vraag Hugo Kranenburg naar de voorwaarden. Telefoon (06) 48 78 75 35 of mail h.kranenburg@florencius.nl.

Benieuwd naar Florencius Huiswerkbegeleiding?
Kom kennismaken.