Tevredenheidsonderzoek


Florencius huiswerkbegeleiding is pas tevreden als leerlingen en hun ouders dat zijn. Door intensief contact te onderhouden met alle betrokkenen zijn we goed op de hoogte van hun mening. Daarnaast houdt Florencius huiswerkbegeleiding regelmatig een tevredenheidsonderzoek; zowel onder leerlingen als onder ouders. Dit tevredenheidsonderzoek is voor ons een belangrijk instrument om te weten wat we goed doen, maar vooral om te weten waar we moeten bijsturen.

Onderstaand enkele conclusies uit het tevredenheidsonderzoek (september 2014):


Leerlingonderzoek
  • de helft van de leerlingen geeft aan de sfeer goed te vinden, de overige helft beoordeelt de sfeer zelfs als ‘uitstekend’
  • alle leerlingen geven aan voldoende aandacht te krijgen, 60% beoordeelt de hoeveelheid aandacht als ‘ruim voldoende’
  • alle leerlingen geven aan zich ‘veilig’ te voelen*
  • 40% geeft aan dat de cijfers sterk zijn verbeterd
  • alle leerlingen geven aan tevreden te zijn over Florencius huiswerkbegeleiding en 80% zou Florencius huiswerkbegeleiding aanraden bij een vriend/vriendin


* Met ‘veilig’ wordt bedoeld dat je durft te zeggen wat je wil en dat je je op je gemak voelt


Ouderonderzoek
  • 75% van de ouders beoordeelt de vakbekwaamheid van de docenten als ‘goed’, 25% geeft aan deze ‘voldoende’ te vinden
  • 75% van de ouders beoordeelt de sfeer bij Florencius huiswerkbegeleiding als ‘uitstekend’, 25% als ‘goed’
  • 40% van de ouders geeft aan dat de schoolresultaten van hun zoon/dochter sterk verbeterd zijn, 40% als ‘voldoende verbeterd’
  • alle ouders geven aan tevreden te zijn over Florencius huiswerkbegeleiding, 75% geeft zelfs aan ‘zeer tevreden’ te zijn


De uitkomsten van het hele onderzoek zijn op te vragen bij Hugo Kranenburg via h.kranenburg@florencius.nl

Benieuwd naar Florencius Huiswerkbegeleiding?
Kom kennismaken.